Chúng mày hỏi gì thì cứ hỏi

Hãy xem thứ tự các câu vấn đáp

Hoàng Phúc là ai?

Là người trao đi giá trị, nghĩa là chết hoặc cho đi.

Mua phần mềm liệu có tạo ra sự đột phá?

Câu hỏi khó đấy, phần mềm là công cụ hỗ trợ là vũ khí! Nó phụ thuộc vào thằng sử dụng nó! Sử dụng ngu là tự mình giết mình! Nhưng ngược lại có thể chiến đấu đến cùng,.. hoặc là đột hoặc là phá hoại!Kkk

Bao lâu mới có kết quả?

Cái này phụ thuộc vào tư duy và chiến lược sử dụng! Nhưng cơ bản là phải hữu dụng trước rồi mới có mưu,.. chứ hữu dũng vô mưu thì cũng ăn cứt! Ra trận là bị đối thủ nó cho sập mặt

Cần có thể gửi mail
Chúng mày cứ trình bày rõ ràng tao sẽ làm quân sư!